Kommunikationsmoduler

Kravet om integration af energimetre bliver hver dag større. Både i virksomheder og private hjem stilles der krav om ekstern tilgang til måledata. Via vores kommunikations moduler og LAN servers kan der let skabes adgang til måledata.

Den stor fordel ved vores kommunikations moduler er, at alle har den samme protokol. Så har du lavet integration til en type energimeter, har du lavet til dem alle!

IR side communication

1 DIN Modul

Data Concentrator

4 DIN Moduler